HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


Utnyttja jordens resurser på bästa sätt med Bergvärme Stockholm

Allt fler väljer att få sin energi från miljövänliga källor, man har insett att det inte går att dra på jordens begränsade tillgångar utan att det får konsekvenser. Runt om i naturen så finns det flera källor till energi, bland annat sol och vindar. Men man kan också utnyttja den lagrade solenergi som finns nere i marken, det som också kallas för Bergvärme Stockholm.

Denna geo energi finns runt omkring oss i stor utsträckning, men det är lättast och mest effektivt att få upp den från berggrunden. Samtidigt som det är ett grönt och miljövänligt alternativ så är det faktiskt också kosteffektivt och det kan därför löna sig att satsa på detta. Företaget har stor erfarenhet av att jobba inom detta område och kan det mesta om bergvärme . Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra och hur mycket det kostar. Vi kan alltid komma överens så att alla parter blir nöjda och du kan vara säker på att få en anläggning som håller och som fungerar väl.

Hur fungerar Bergvärme

Till att börja med så borrar man ett antal djupa hål ner i berggrunden. Beroende på omgivningen och vart energin ska ledas så kan dessa hål vara allt från 60-70 meter djupa upp till hela 200 meter ner i jorden. En del beror också på hur snabbt man når ner till den fasta berggrunden, vilket gör att två identiska hus kan behöva olika djupa borrhål för att utnyttja bergvärme. Den första delen av hålet, ned till berggrunden och sedan ett par meter till, måste fodras.

Redan vid detta stadium är det läge att välja hur värmen ska utnyttjas i hemmet. För de som väljer element eller radiatorer så behöver hålen inte vara lika djupa som när man använder sig av golvvärme. Det kallas för högtemperatur system respektive lågtemperatur system. Därför kommer vi på Företaget att ställa en del frågor och se till att allt är helt klart och tydligt innan vi sätter igång med borrningen.

Principen med bergvärme går ut på att en kall vätska cirkulerar ner i berggrunden och värms upp av den energi som finns där. Genom olika processer där man växlar mellan flytande form och ånga, så leds denna uppvärmda vätska in i huset system. Nere i marken så är temperaturen ganska konstant, vilket gör det möjligt att alltid ha värme i hemmet.

Bergvärme Stockholm

Olika sorters berggrund

I Sverige så finns det olika berggrunder och alla har sina egna egenskaper. De vanligaste är gnejs och granit, två bergslag som båda har en hög värmeledningsförmåga. Det som ger en berggrund bra ledningsförmåga har att göra med hur porös den är samt den allmänna sammansättningen. Mineralhalten och vattenhalten i berget är andra faktorer som påverkar förmågan att leda värme. Hur effektiv bergvärme är varierar alltså mellan olika delar av landet, något som är viktigt att hålla i åtanke. Företaget kan ge råd om hur man kan utnyttja berget där du bor på bästa sätt och vad du kan förvänta dig efter en installation.

Bergvärme påverkas också av utomhustemperaturen, även om det inte är lika mycket som ute i luften. Om det är långa hårda vintrar där man bor, med en tjäle som sitter kvar flera månader, så behövs det djupare borrhål. Det finns även ett sammanhang mellan hur djupt borrhålet är och hur mycket energi man kan utvinna, så storleken på huset spelar en roll i sammanhanget. Företaget gör en beräkning och ger dig olika förslag på vad du kan få ut med just din berggrund och med det energi behov som du har. Därefter kan du bestämma hur djupt ner vi ska borra. Det är ofta en avvägning med hur mycket man vill betala för en installation nu, djupare hål kostar ju mer, med hur mycket man sparar genom att göra det hela tillräckligt stort redan från början.

Det går också att göra en installation för att kyla ner hemmet med hjälp av bergvärme. Detta kanske låter som en motsägelse, men vad man gör är att låta värmen gå tillbaka ner i berget när den inte behövs mer. Därmed höjs bergets temperatur något, vilket i sin tur kan utnyttjas lite senare när det blir kallt ute igen. Därefter låter man den kalla luften cirkulera i hemmet med hjälp av speciella fläktar som är anslutna till en cirkulationspump. Med tanke på hur klimatet har förändrats börjar det bli allt mer behov av kyla på sommaren och värme på vintern.

bergväbergvärmepumpar

Den allra bästa värmen

Eftersom bergvärme är baserad på att solen värmer upp berget och grundvattnet så är det en förnybar källa som inte kommer att ta slut. Trots att det kostar en del att installera så har man ofta fått tillbaka dessa pengar redan efter fem till tio år, så pass mycket kan man spara på att använda sig av grön energi. Med Företaget kan du också vara säker på att installationen blir gjord på ett korrekt sätt, vilket kommer att minska kostnaderna för underhåll och reparationer ännu mer.


Vi kan lägga borrhålen och tillhörande brunn så att det inte syns någonting ovan jord. Med bergvärme så kommer värdet på ditt hus att öka, så det är en långsiktig investering. Framför allt är det bra att utnyttja jordens resurser på ett bra sätt. Det finns flera olika alternativ för bergvärme . En del innebär större kostnader vid installation, med något djupare borrhål. Men sedan så är pumparna mer effektiva och man kan alstra mer värme eller energi.

Andra pumpar behöver inte gå så djupt ner men är inte lika effektiva i sin drift. Fråga gärna Företaget om de olika alternativen, så att du kan göra ett väl informerat val. Vi förklarar gärna och räknar på vad det hela kommer att kosta och vad som kan löna sig för just ditt hem. Den är miljövänlig och effektiv, vilket ju är en mycket bra kombination. Så länge solen skiner så finns det bergvärme i Stockholm, med andra ord är det en pålitlig källa också.

Läs mer
bergvrmeistockholm
bergvrmeistockholm
bergvrmeistockholm
bergvrmeistockholm
bergvrmeistockholm
bergvrmeistockholm
bergvrmeistockholm
bergvrmeistockholm

Kvalitetssäkringar & samarbetspartners

  • unnamed
  • unnamed
July 11, 2017
bergvrmeistockholm

Varför välja bergvärme?

Det finns olika anledningar till att välja bergvärme. En av de stora är naturligtvis att det är en förnybar energikälla. Solen värmer upp marken och berget- […]